Rasvjeta


Prevedi ove stranice.

Special thanks to tic for the translation

Rasvjeta je logička zagonetka jednostavnih pravila i izazovnih rješanja.

Pravila su jednostavna. Rasvjeta se igra na kvadratnoj mreži. Mreža se sastoji od crnih i bijelih kvadratića. Cilj je postaviti žarulje na mrežu tako da su svi bijeli kvadratići osvijetljeni. Kvadratić je osvijetljen ako je u istom redu ili stupcu kao i žarulja i ako nema crnih kvadratića između njih. Također, ni jedna žarulja ne smije osvjetljavati drugu žarulju.
Neki crni kvadratići sadrže brojeve. Broj pokazuje koliko žarulja dijeli stranicu s tim kvadratićem.
Lijevi klik postavlja žarulju. Još jedan klik označava X.

Video Tutorial
Sakrij pravila

Share

Disable Ads
Rasvjeta


7x7 Rasvjeta Lagano | 7x7 Rasvjeta Normalno | 7x7 Rasvjeta Teško | 10x10 Rasvjeta Lagano | 10x10 Rasvjeta Normalno | 10x10 Rasvjeta Teško | 14x14 Rasvjeta Lagano | 14x14 Rasvjeta Normalno | 14x14 Rasvjeta Teško | 25x25 Rasvjeta Lagano | 25x25 Rasvjeta Normalno | 25x25 Rasvjeta Teško


Ovaj mjesec
1.mmyama00:07.87
2.Jaycob00:09.41
3.Denitova1500:10.26
4.Mschel1000:11.16
5.AJskaterr00:11.28
6.tufelix36700:11.60
7.Duck1700:11.73
8.niqnna1800:11.79
9.Alkandros00:12.15
10.pipifax00:14.73
11.Rompi200:15.60
12.Jonathan Ferro1100:16.58
13.ArmenWuzi00:16.73
14.dinosaaur00:17.01
15.Sam93753400:17.67
16.SaulGoodman00:18.14
17.typoedheart00:18.56
18.Dicko-san1200:19.18
19.thuyanh214500:22.78
20.Stemism1600:22.92
Ovaj tjedan
1.mmyama00:07.87
2.Jaycob00:09.41
3.Denitova1500:10.26
4.Mschel1000:11.16
5.Duck1700:11.73
6.niqnna1800:11.79
7.pipifax00:14.73
8.OJRocca00:17.70
9.typoedheart00:18.56
10.Dicko-san1200:22.16
11.thuyanh214500:22.78
12.hoshwa00:30.20
13.Nausicai 1 9 7 81000:30.71
14.jimmyp00:32.79
15.Cronoslegend00:38.26
16.--- prazno -----:--
17.--- prazno -----:--
18.--- prazno -----:--
19.--- prazno -----:--
20.--- prazno -----:--
Danas
1.mmyama00:12.13
2.Dicko-san1200:22.16
3.OJRocca00:32.26
4.--- prazno -----:--
5.--- prazno -----:--
6.--- prazno -----:--
7.--- prazno -----:--
8.--- prazno -----:--
9.--- prazno -----:--
10.--- prazno -----:--
11.--- prazno -----:--
12.--- prazno -----:--
13.--- prazno -----:--
14.--- prazno -----:--
15.--- prazno -----:--
16.--- prazno -----:--
17.--- prazno -----:--
18.--- prazno -----:--
19.--- prazno -----:--
20.--- prazno -----:--

Nova zagonetkaNađi svoju poziciju u
Upiši ime:

Druge logičke zagonetke:

hr.puzzle-light-up.com
Disable Ads